Expoziții

 
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş în calitate de beneficiar vă invită în data de 25.08.2015, la Salonul Parc, Hotel Continental Resort, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 5, Timișoara, la Târgul de joburi sociale organizat în cadrul proiectului ”CASE-Competențe Antreprenoriale Sociale”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni”, axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.
Proiectul este derulat de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş - beneficiar, în parteneriat cu SC GAPA SRL, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vrancea - parteneri și Associazione Gruppo Euroconsult ca partener transnațional.
În cadrul evenimentului  vor participa reprezentanți a 10 Structuri ale Economiei Sociale locale (SES-uri) care își vor prezenta ofertele de locuri de muncă disponibile. Printre acestea se vor regăsi și cele trei SES-uri înființate și gestionate de CCIA Timiș: Centrul de producţie materiale publicitare TIP-COMPETECH, Centrul de kinetoterapie și masaj Banat și Centrul de organizare evenimente Pro Banatica Events.
Totodată, in cadrul evenimentului persoanele din grupul țintă pot beneficia de pachetul de servicii de informare, consiliere și orientare profesională. 
Rezultatele așteptate ale proiectului vizează consilierea, orientarea profesională și mentoratul, furnizarea de programe de formare profesională; înființarea și dezvoltarea de Structuri ale Economiei Sociale, organizarea a 2 târguri de joburi în domeniul economiei sociale și 2 caravane ale inovării sociale, Gala a excelenței în antreprenoriat social, participare schimb transnațional de bune practici.
Informaţii suplimentare la tel. 0372.185.286, e-mail: rolinic@cciat.ro, Rodica Olinic– expert promovare.

 
 
Categorii de articole: 

Recomandă acest site!

Share this

Afișe

Vizite din: 9.04.2016